დევთდედა

დევთდედაც მანდვეა სადაც როშკის მთავარანგელოზია ცოტა მოშორებითოგამოხმაურება ზურაბ კიკნაძის კრებულზე „ანდრეზები“

გამოქვეყნდა ჟურნალში „კადმოსი“ (N 4, 2012 წ.)

ანდრეზი „დიდგორის ჯვარი“ (გვ. 92-3) ჰყვება, რომ როშკისგორზე დევთდედა ცხოვრობს და როშკელი ქალებიც დევთდედისას ილოცვენ და საკლავსაც უკლავენ მას.

No comments:

Post a Comment